Styre

Konsernledelsen

Øivind Hoem

Øivind Hoem er Grunnlegger, CEO og styreforman i Hoemgruppen. Har startet og drevet virksomheter i Kristiansund i 54 år. Han har bidratt til utviklingen i regionen gjennom sine bidrag innenfor turisme, næringsliv og kultur. Han har blant annet etablert og vært styreleder i 17 år i Kvernberget vekst og sittet i styret til en rekke reiselivsorganisasjoner i Møre og Romsdal.

Øivind M. M. Hoem

Øivind M. M. Hoem har sittet i styret i Hoemgruppen i over 20 år og har en mastergrad som sivilingeniør fra NTNU Trondheim. Han har tidligere jobbet 7 år innenfor den norske oljesektoren og er i dag Senior Vice President i DNB.

 

Knut J. M. Hoem

Knut J. M. Hoem har sittet i styret i Hoemgruppen i over 15 år og har en mastergrad i økonomi fra NHH i Bergen. Han har også studert business i Macquarie universitetet i Sydney og university of Victoria i Canada. Han har tidligere jobbet 7 år i FMCG sektoren og jobber i dag som økonomisjef i Mercedes-Benz Norge.

Thomas Hoem

Thomas C.K Hoem har sittet i styret i Hoemgruppen i over 5 år. Thomas har lang erfaring fra blant annet restaurant/uteliv,  eiendomsforvaltning og utvikling av nye og etablerte bedrifter.

 

Mobil: 41840297

E-mail: thomashoem@hoemgruppen.no

Nora Hoem

Nora Hoem har sittet i styret i Hoemgruppen i 3 år og har en Bachelorgrad i
International Management fra BI Oslo. Hun har også studert business på University
of Technology i Sydney, og har sittet i IM styret som Project Manager og Vice
President under studiene. Nora har jobbet i utelivsbransjen i over 6 år med erfaringer
fra Kristiansund, Oslo, Frankrike og Australia, og jobber i dag som daglig leder på
Tordenskjold Pub og Bar.