Historie

Hoemgruppen

Hoem-konsernet består av 22 forskjellige selskaper innen hotell, eiendom og detaljhandel. Selskapet ble stiftet i 1974, men forløperen har hatt kontinuerlig historie 119 år tilbake. Selskapet har i dag ca 130 ansatte med hovedkontor i Kristiansund. Selskapet er et heleid familieforetak.

Hoemgruppens kjerneverdier bunner ut i kontinuerlig innovasjon, motivasjon og lojalitet, til både kunder, samarbeidspartnere og lokalsamfunn. Dette sammen skaper konsernets kultur, visjoner og verdier, som gjenspeiles i vår overordnede strategi.

Innenfor selskapets tre hovedsatsingsområder eiendom, hotell og detaljhandel er vi blant de ledende aktørene i vårt markedsområde Kristiansund.


Huset Hoem


I 1890 pakket J.M.Hoem og familien koffertene på Hoemgården i Sunndalsfjorden og satte kursen mot Kristiansund. Da de la til kai på Lyhsalmenningen, hadde de ingen anelse om at det ville være starten på 119 års sammenhengende handels aktivitet i familien. J. M. Hoem startet en slakterforretning i Hauggata i 1908 og utvidet etterhvert med et rederi og en rekke store skips ekspedisjoner og senere flere store fiskeriforedlingsvirksomheter, som i sin storhetstid hadde over 500 ansatte. Tredje generasjon, Øivind M. Hoem, fortsatte den stolte familietradisjonen innen fiskeforedling.

Fjerde generasjon, Øivind Hoem Jr., startet sin egen forretningsaktivitet i 1975. Han etablerte blant annet Sagamat AS i 1979, regionens første store supermarked, som i dag er byens eldtste dagligvarebutikk i fortsatt drift. Gruppen eier og driver i dag tre hoteller i Kristiansund innen Choice Nordic og Thon konseptet.

I 2010, 120 år etter familiens ankomst til Kristiansund ble det gjort en rekonstruksjon med familien i båt fra Hoem gården i Flemma i Gjemnes kommune.