Om_Utvidet

Hoemgruppen

Hoem-konsernet er et paraplybegrep for 22 forskjellige selskaper innen eiendom-, detaljhandel, natteliv og hotellvirksomhet. Selskapet ble stiftet i 1974, men forløperen har hatt kontinuerlig historie 110 år tilbake. Selskapet har rundt 100 ansatte med hovedkontor i Kristiansund. Selskapet er et heleid familieforetak.

Hoemgruppens kjerneverdier bunner ut i kontinuerlig innovasjon, motivasjon og lojalitet, til både kunder, samarbeidspartnere og lokalsamfunnet. Dette sammen skaper konsernets kultur, visjoner og verdier, som gjenspeiles i vår overordnede strategi


Huset HoemI 1890 pakket J.M.Hoem og familien kofferten og satte kursen mot Kristiansund. Da de landet på Lyhsalmenningen, hadde de ingen anelse om at det ville være starten på 110 års kommersiell aktivitet i familien. J. M. Hoem tok svennebrev som slakter og pølsemaker i 1903 og startet et slakterhus i Hauggata i 1908.

I 1912 begynte han med fiskeekspedisjoner i Lofoten og i 1914 kjøpte han tre fiskedampere og begynte med storsildfiske. I 1924 kjøpte J. M. Hoem Bentnesset med påstående hus og brygger. Her startet han hermetikkfabrikken Hoem Canning AS. Etterhvert ble lokalene på Bentnesset for små og man hadde behov for å utvide. I 1932 kjøpte han Scwensengården på gomalandet hvor det ble bygget ny hermetikkfabrikk for Hoem Canning.

J.M Hoem opprettet også en rekke andre virksomheter, blant annet en stor fiskeforedlingsvirksomhet, som i sin topp ansatte over 500 personer, Hoem betongvarefabrikk, trevarefabrikk og Grip Malingsfabrikk i tillegg til en hermetikkfabrikk i Skjervøy i Nord Norge.

Andre generasjon, Øivind M. Hoem, fortsatte den stolte familietradisjonen. Tredje generasjon, Øivind Hoem Jr., startet sin første forretningsaktivitet i 1975. Han etablerte Sagamat i 1979, regionens første store matbutikk, som i dag er en av de eldste dagligvarebutikkene i Kristiansund

Forgjengeren til dagens Astoria Hotel ble åpnet i 1950 og senere overtatt av Hoem-gruppen.

I dag består selskapet av en rekke selskaper innenfor eiendom, detaljhandel og hotellvirksomhet. Sommeren 2010 fotograferte vi deler av familien som en rekonstruksjon av den historiske reisen hvor J.M. Hoem rodde hele familien sin med båt fra Hoem gården i Flemma i Gjemnes ut til Kristiansund.